08.06.2017

Petunias I 2017

Petunias I 2017 / Watercolour 30x40cm on Arches CP © janinaB. 2017

Plums I 2017

Plums I 2017 / Watercolour 30x40cm © janinaB. 2017