15.11.2017

Valeriya I 2017

Valeriya I 2017
Watercolour 30x40cm 
Photo source: Karina Zhitkova 
Model: Valeriya Mukhanova / Moscow Music Theatre 
©janinaB.2017

Sunflowers I 2018

Sunflowers I 2018 / 30x40cm Watercolour by ©janinaB.